بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/06/27
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 15,629 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 15,604 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/27
کل خالص ارزش دارائی ها 1,248,265,301,643 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 15,604 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 15,604 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 15,629 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 80,000,000

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فيروزه آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام )

مدیران سرمایه گذاری:

اميرمحمد خديوي، فرزانه هاشم لو، مجيد علي فر

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها