اطلاعات لحظه‌ای: 1398/12/07
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 17,582 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 17,543 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/07
کل خالص ارزش دارائی ها 1,635,013,292,989 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 17,543 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 17,543 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 17,582 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 93,202,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فيروزه آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام )

مدیران سرمایه گذاری:

مجيد علي فر، هانيه حكمت ، فرزانه هاشم لو

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير