بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/04/31
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 14,972 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 14,931 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/31
کل خالص ارزش دارائی ها 242,275,540,623 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 14,931 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 14,931 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 14,972 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 16,226,647

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فيروزه آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

اميرمحمد خديوي، فرزانه هاشم لو، مجيد علي فر

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها