بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/02/31
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 14,010 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 13,977 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/31
کل خالص ارزش دارائی ها 168,585,101,497 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 13,977 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 13,977 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 14,010 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,061,647

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فيروزه آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

اميرمحمد خديوي، فرزانه هاشم لو، مجيد علي فر

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها