اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/06
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 19,411 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 19,403 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/06
کل خالص ارزش دارائی ها 1,808,379,283,296 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 19,403 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 19,403 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 19,411 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 93,202,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان توسعه فيروزه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام )

مدیران سرمایه گذاری:

مجيد علي فر، هانيه حكمت ، فرزانه هاشم لو

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير