بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات لحظه‌ای: 1397/02/02
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,417 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,378 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/02/02
کل خالص ارزش دارائی ها 331,741,980,468 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,378 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,263 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,417 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 31,966,711

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فيروزه آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

اميرمحمد خديوي، مجيد پورنعمت رودسري، سيدميـلاد سعدآبادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي مدبران مستقل

نمودار‌ها