Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت کارگزاری فیروزه آسیا 100،000 10
2 شركت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران  900،000 90
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان