اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/17
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 22,783 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 22,745 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/17
کل خالص ارزش دارائی ها 2,119,799,330,545 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 22,745 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 22,745 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 22,783 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 93,202,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان توسعه فيروزه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام )

مدیران سرمایه گذاری:

مجيد علي فر، رضا يارمحمدي، امير جعفرزاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير