اطلاعات لحظه‌ای: 1400/01/24
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 22,734 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 22,717 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/24
کل خالص ارزش دارائی ها 2,117,239,603,691 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 22,717 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 22,717 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 22,734 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 93,202,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/10/09

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان توسعه فيروزه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام )

مدیران سرمایه گذاری:

مجيد علي فر، رضا يارمحمدي، امير جعفرزاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير